CO DĚLÁME

ŽELEZNIČNÍ MODELÁŘSTVÍ

Jak už asi z názvu vyplývá, naším hlavním cílem, je vybudovat velké kolejiště, které se nachází v největší prostoře (98m²) našeho klubu a má cca 35m² zastavěné plochy. 

Na kolejišti bude hlavní dvoukolejná trať s velkou hlavní stanicí, která bude mít dva obvody, osobní a seřaďovací nádraží, velké kruhové lokomotivní depo s točnou a několik vleček, železárny, mrazírny/masokombinát, obilné silo a další, menší mezilehlá stanice a dvě velká skrytá nádraží. Z hlavní stanice pak povede jednokolejná trať do kopců, kde se bude dále větvit na 2 části 
a na nich bude umístěno celkem 6 stanic, vlečka na pilu, do kamenolomu, malá textilní továrna a další skrytá nádraží. Celková kapacita vlaků by měla být 75 — 100 souprav.

bmz-vlackova-2

Kolejiště stanic jsme vytvořili tak, aby splňovalo naše představy o provozu, který chceme ukazovat lidem. A také, abychom co nejrealističtěji přiblížili dění na skutečné železnici. Nebudujeme tedy konkrétní stanice, ale naše nádraží a budovy mají reálný vzor. I tak si dovolíme do některých staveb vnést trochu své fantazie a modelářského umu. Veškeré stavby si stavíme sami. Možná někteří najdou v kolejišti dům, kde bydlí, školu jejich dětí nebo zákoutí, které mu bude povědomé. Záměrem je vytvořit kompaktní, líbivý celek typické české krajiny 90. let 20. století.

VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ I VEŘEJNOSTI

Koncepce našeho kolejiště počítá i s možností výuky studentů železničních oborů. Řízení je rozděleno do 5 stanovišť, kde je na centrálním počítači hlavní dispečer, který bude řídit provoz a 4 menší posty na jednokolejkách pro výuku studentů. Studenti budou mít také možnost vyzkoušet si tak praktické dovednosti, které se naučí ve škole.

Naše kolejiště je řízeno programem Model JOP, který vychází ze skutečného řízení vlaků na dnešních CDP u železnice a je jim hodně podobný. I pro případné zájemce z řad veřejnosti tak vzniká zajímavá možnost, vyzkoušet si řízení kolejiště, práci výpravčího nebo si jen tak pohrát.

Součástí klubu bude po otevření i modelářský kroužek pro děti, kde se budeme snažit zaujmout i mladší generaci a vychovat si tak nástupce.

VOLNÝ ČAS

Máme hodně krásných prostor a tak kromě nového zázemí a kolejiště mohla vzniknout i malá oddechová zóna pro maminky s malými dětmi. Ta se nachází v blízkosti kavárničky ve stylu železničního vozu. Hernička je vybavena množstvím hraček, nejen s železniční tématikou, stavebnicemi a vším, co děti využijí pro zábavu.
Chceme vytvořit místo, kde celá rodina bude mít možnost strávit příjemný čas a kam se budou lidé rádi vracet.

Chceme podpořit rozvoj žážitkové turistiky v návaznosti na železniční historii vzniku Bohumína, který je významným železničním uzlem. Našim členem může být úplně každý fanda světa na kolejích, nechceme být nějakou elitní vyhraněnou skupinkou nafrněných modelářů. Každý, kdo má rád vláčky v jakékoliv podobě je u nás vítám, věk ani pohlaví nerozhoduje.  Do dalších let plánujeme i zájezdy na zajímavá místa s železniční tematikou. Rádi bychom realizovali zájezd 2x ročně na podobná kolejiště, dopravní muzea a expozice, výstavy modelů, lesní a úzkorozchodné železnice , přednášky apod.

popis fotky

Rádi ve svých řadách uvítáme každého zájemce o členství, který by chtěl našemu úsilí pomoci.